Medlem i / Member of SJPA

Swedish-Japanese Perfomers Association (SJPA) är en ideell förening.

Som medlem i SJPA får du information om kommande evenemang, möjlighet att engagera dig i föreningens verksamhet och inbjudningar till särskilda medlemsevenemang.

Medlemmar betalar en årlig medlemsavgift till SJPA. För närvarande är avgiften 0 kronor.

Den dagliga verksamheten i föreningen sköts av en vald styrelse med (för närvarande) fem medlemmar. Årsmötet väljer också en revisor som granskar ekonomin och ser till att styrelsen agerar i enlighet med föreningens stadgar.


Observera att all kommunikation och dokumentation relaterad till föreningen som sådan är på svenska!

Om du vill bli medlem klicka här: https: //ebas.kontaktnatet.se/blimedlem/sjpa.

Swedish-Japanese Perfomers Association (SJPA) is a non-profit association.

As a member of SJPA you get information about upcoming events, the chance to get involved in the association’s activities and invitations to special member events.


Members pay an annual membership fee to SJPA. At present the fee is 0 SEK.


The day-to-day operations of SJPA are managed by an elected board with (currently) five members. The annual meeting also elects an auditor who reviews the finances and ensures that the board acts in accordance with the association’s statutes.

Please note that all communication and documentation related to the association as such is in Swedish!

If you want to become a member click here: https://ebas.kontaktnatet.se/blimedlem/sjpa.

Artister som SJPA presenterade på Alternativfesten 2021
Artists presented by SJPA at Alternativfesten 2021