About / Om SJPA

Swedish-Japanese Performers Association is a Swedish non-profit organization. Our goal is to promote the interest in and knowledge of Japanese popular culture (music, art, idol etc.) in Sweden and the Nordic countries.

We do this by arranging and sponsoring events, exhibitions, music festivals, workshops and tours where Japanese artists can meet a Nordic audience.

Swedish-Japanese Performers Association is a member of Kontaktnätet, a national organization for non-profit cultural associations.

Our official registration number is: 802531-2912.

Board members:
Johan Groth (mobile +46-708 23 57 11)
Pepijn Klaassen
Sabina Lindström
Petronella ”Nella” Lodin
Mari Osuka
Sofia Pinjegård

Contact us at info@sjpa.se

Swedish-Japanese Performers Association är en ideell förening. Vårt mål är att främja intresset för och kunskapen om japansk populärkultur (musik, konst, idoler etc.) i Sverige och Norden.

Vi gör detta genom att arrangera och stötta evenemang, utställningar, festivaler, workshops och turnéer där japanska artister kan möta en nordisk publik.

Swedish-Japanese Performers Association är medlemmar i Kontaktnätet, en riksorganisation för ideella kulturföreningar.

Vårt organisationsnummer är 802531-2912. Vårt bankgironummer är 5515-9941.

Styrelsemedlemmar:
Johan Groth (mobil 0708-23 57 11)
Pepijn Klaassen
Sabina Lindström
Petronella ”Nella” Lodin
Mari Osuka
Sofia Pinjegård

Kontakta oss på info@sjpa.se