Travis Japan: Dags för Debut

Det japanska idolgruppen Travis Japan gör sin globala debut den 28 oktober!

Fr. vänster: Kaito Matsukura, Ryuya Shimekake, Shizuya Yoshizawa, Kaito Miyachika, Noel Kawashima, Kaito Nakamura, Genta Matsuda | © JOHNNY & ASSOCIATES


Tidigare i år flyttade Travis Japan till Amerika för att utveckla sina kunskaper inom dans, sång och språk. I SJPA artikeln som släpptes tidigare i juli går de in djupare på vad deras resa till Amerika innebär för dem och vad deras framtida mål är.

Deras resa hittills har gynnat dem många nya upplevelser och erfarenheter, exempelvis har de deltagit i bl.a. World of Dance, America’s Got Talent samt Anime Expo. Där har de kunnat vidga sina vyer men samtidigt visa upp sig och vad de har att erbjuda.

Nu är det dags för nästa steg i deras karriär – en debut.

Vad innebär en debut? Vanligtvis innebär det att en artist släpper sin första fysiska CD skiva under ett skivmärke, oftast endast inhemsk, men för Travis Japan innebär det något mer än så. Denna debut innefattar ett släpp på alla större streaming plattformar, tillgängligt globalt, vilket även gör Travis Japan till dem första inom Johnny’s att göra sin debut på detta sätt.

Travis Japan har varit aktiva i Japan under flera år inom branschen med diverse aktiviteter, konserter och har även ett brett utbud med egna låtar men de har aldrig haft något slags skivsläpp överhuvudtaget. Så den 28 oktober är det dags för dem att bege sig ut på marknaden globalt på alla streaming plattformar under det internationella skivmärket Capitol Records.

Spännande, eller hur!?
賛成!(Sansei: Javisst!)

Var med och ta del av Travis Japans resa du också! Deras dröm tar inte slut här utan den fortsätter mot det oändliga.


*【Officiella uttalanden】*

KAITO “CHAKA” MIYACHIKA

“Travis Japans älskade mål, en mer omfattande debut, har äntligen blivit verklighet! Vi är tacksamma för alla som har stöttat oss, speciellt våra fans! Nu fortsätter vi vidare på vår Drömmande Resa mot världen!”

KAITO “UMI” NAKAMURA
“Vi må ha uppnått en dröm, men vi kommer fortsätta mot nästa.”

RYUYA “SHIME” SHIMEKAKE
“Vår debut som denna grupp på 7 har äntligen börjat! It’s Showtime för Travis Japan!!”

NOERU “NOEL” KAWASHIMA
“Vi lever bara en gång och vi är från djupet av våra hjärtan så glada att kunna dela vårt liv för att ge lycka och drömmar till alla!”

SHIZUYA “SHIZU” YOSHIZAWA
“Vi får nu chansen att sprida glädje i Travis Japans namn till alla i hela världen!”

KAITO “MACHU” MATSUKURA
“Jag hoppas att vi som Travis Japan, som unika utmanare, kommer skapa en ny era som sträcker sig över hela världen.

GENTA “G” MATSUDA
“Travis Japan kommer göra det! Vi kommer att uppnå Johnny-san’s Dröm!”


Passa på att kolla in deras tidigare musikvideos:

Travis Japan “Namida no Kesshou”
Travis Japan “BIG BANG BOY”

Följ även Travis Japan här:

★ Travis Japan Official YouTube

★ Instagram: Travis Japan Official


Travis Japan: Time For Debut

The Japanese idol group, Travis Japan, makes their debut on October 28th!

Earlier this year, Travis Japan moved to America to further develop their dance, singing, and language skills. In the SJPA article, released earlier this July, they go in-depth about what their journey to America means to them, and what their future goals look like.

Their journey so far has given them many new, various experiences, including participation in World of Dance, America’s Got Talent, and Anime Expo. During these events they have broadened their horizons and showcase themselves and what they have to offer.

It’s time for their next step in their career – debut.

What does debut mean? Usually, a debut is when an artist releases their first physical CD under a label, often only a domestic one, but for Travis Japan, it means something more than just that. This debut includes a release on all major streaming platforms, globally, which also makes Travis Japan the first of Johnny’s to have their debut this way.

Travis Japan have been active within the entertainment industry in Japan for several years already with various activities, concerts, and they also have a handful of their own, original songs, despite any kind of CD releases at all. So October 28th is the date when their global streaming release is planned under the international label Capitol Records.

Exciting, right!?

賛成!(Sansei: Agreed!)

Come and be a part of Travis Japan’s journey too! Their dream doesn’t end here, it only continues endlessly.


Since setting out for the United States in March of this year, Travis Japan has endeared themselves to all-new audiences with their incredible dancing abilities and outgoing personalities. From their participation in the World of Dance international championships to their unforgettably dazzling showing on “America’s Got Talent,” they have worked hard to make all their longtime fans at home and abroad proud, to showcase the skills honed under the instruction and stewardship of their Johnny’s forebears, and to learn from never-before-undertaken experiences as sojourning pioneers; faithfully representing the spirit, drive, and ambitions of modern Japan and the legacy of Johnny H. Kitagawa. It is precisely all this, recognized in high regard by the industry peers and professionals with whom they have come into contact in the course of their American adventure, that has moved Capitol Records to help them take the next step, and we could not be more honored at the prospects this exciting partnership will surely offer them.

On behalf of Johnny & Associates, we thank you for the support and enthusiasm you have so kindly offered Travis Japan in the course of this journey, and hope we may count on you cheering them on as they, together with all the members of the Johnny’s Family, continue to serve the hopes, dreams, and aspirations of all who love them as fans and followers.

More about the song will be revealed in the coming weeks. Be sure to follow Johnny & Associates on Twitter at https://twitter.com/johnnys for details!

Check out their new YouTube channel as well! https://youtu.be/nkP_A2_61so

*【Official Statements】*

KAITO “CHAKA” MIYACHIKA
“The cherished goal of Travis Japan, a major debut, has finally come to fruition! We are grateful for all those who have supported us, especially our fans! Now we embark ever further upon our Dreamy Journey to the world!”

KAITO “UMI” NAKAMURA
“We are realizing one dream, but we will keep going to the next.”

RYUYA “SHIME” SHIMEKAKE
“As this group of 7, our debut has at last begun! It’s Showtime for Travis Japan!!”

NOERU “NOEL” KAWASHIMA
“We have but one life to live, and from the bottom of our hearts we are happy to be sharing ours for the happiness and dreams of all!”

SHIZUYA “SHIZU” YOSHIZAWA
“We now get to spread joy in the name of Travis Japan to all the world!”

KAITO “MACHU” MATSUKURA
“I hope to carve out across the world a new era as the unique challengers we of Travis Japan are.”

GENTA “G” MATSUDA
“Travis Japan will do it! We are going to achieve Johnny-san’s Dream!”

JULIE K. FUJISHIMA, PRESIDENT, JOHNNY & ASSOCIATES
“Ever since the founding of our company 60 years ago, we have created and sent our boy bands off in Japan. Today, for the first time ever, we are so thrilled to announce Travis Japan’s worldwide debut with Capitol Music Group. We are excited to embrace this new chapter of our legacy and overcome new challenges and accomplishments that come along our way. We hope to take you all on this exciting and amazing journey and deliver our Johnny’s entertainment spirit to fans all over the world!”