SJPA idkar folkbildning

This post is primarily meant for persons living in Sweden and/or Swedish citizens. Short summary: SJPA will start collaborating with Studiefrämjande, one of Sweden’s study associations. Read more about “folkbildning” here.

SJPA vill vara en del av den svenska folkbildningen och ge medlemmarna möjlighet att delta i studiecirklar och kulturarrangemang. Vi tror folkbildningen är en viktig del av kulturlivet i Sverige och ett verktyg för att öka kunskap och bildning i samhället.

SJPA kommer att, i samråd med medlemmarna, ordna studiecirklar inom både verksamhetsnära områden och inom föreningsfrågor.