NEMLESSS welcomes you to Alternativfesten!

NEMLESSS är en av tre japanska artister som kommer att uppträda på Alternativfesten den 12-13 november 2021 på Kulturcentrum i Sandviken.

NEMLESSS är multiartist, sångare, YouTuber, retro gamer, kläddesigner och konstnär. Hennes stil är street art, positivitet, energi och 8-bitars pop.

NEMLESSS kommer att bjuda på en show fylld av energi där ljud och ljus skapar en helhetsupplevelse.

NEMLESSS is one of three Japanese artists who will perform at Alternativfesten on November 12-13, 2021, at Kulturcentrum in Sandviken.

NEMLESSS is a multi-artist, singer, YouTuber, retro gamer, clothing designer and artist. Her style is street art, positivity, energy and 8-bit pop.

NEMLESSS will offer a show full of energy where sound and light create a holistic experience.