NEMLESSS, SARI & GARUDA to Sweden!

SJPA kan, för första gången i Sverige, presentera tre av Japans mest intressanta artister – NEMLESSS, SARI och GARUDA. Artisterna kommer att uppträda på Alternativfesten som äger rum den 12-13 november 2021 på Kulturcentrum i Sandviken.

NEMLESSS, Utena Yuki, är multiartist, sångare, YouTuber, retro gamer, kläddesigner och konstnär.

SARI är multiartist, sångare, dansare, modell och konstnär.

GARUDA är ett soloprojekt av Yuffie Sakimura. Genren är tung industrial metal med typiska influenser av japansk populärmusik.

Artisterna kombinerar sin musik med en tydlig visuell framtoning. Bered dig på en kväll där musik, bild och teknik samverkar för att skapa en oförglömlig helhetsupplevelse!

Artisterna uppträder på kvällen den 13 november. Tillfälle att köpa merch finns den 12 november på plats i Sandviken.

SJPA can, for the first time in Sweden, present three of the most interesting Japanese artists – NEMLESSS, SARI and GARUDA. The artists will perform at Alternativfesten taking place on November 12-13, 2021 at Kulturcentrum in Sandviken.

NEMLESSS, or Utena Yuki, is a multiartist, singer, YouTuber, retro gamer, clothes designer and painter.

SARI is a multiartist, singer, dancer, model and painter.

GARUDA is a solo project by Yuffie Sakimura. The genre is heavy industrial metal with influences from Japanese popular music.

The artists combine their music with distinct visual characteristics. Brace yourself for an evening where music, images and technology merge to create an unforgettable experience!

The artists will perform in the evening of November 13. Merch is available for purchase on November 12 in Sandviken.