NECRONOMIDOL cursebreaker european tour 2021 – October 23, Fryshuset

NECRONOMIDOL är tillbaka i Sverige!

NECRONOMIDOL är en ultramörk japansk idolgrupp från Tokyo som spelar black metal, darkwave, NWOBHM och andra eklektiska musikgenrer.

Sedan 2014 har NECRONOMIDOLs ultradimensionella koreografi och framförande svärtat scener i Japan och över hela världen!

Uppdatering: VIP paket skickas efter showen. 7×5 foton signeras på VIP evenemang.

Web page: necronomidol.com
Bandcamp: necronomidol.bandcamp.com

NECRONOMIDOL is back in Sweden!

NECRONOMIDOL is an ultradark Tokyo-based Japanese idol unit playing black metal, darkwave, NWOBHM and other eclectic genres of music.

Since 2014, NECRONOMIDOL’s ultradimensional choreography and performance have blackened stages all across Japan and the world!

Update: VIP packs are shipped after the show. 7×5 photos are signed at the VIP event.

Instagram & Twitter: @necronomidol
YouTube: www.youtube.com/c/necronomidoljapan

The event is supported by Ideell Kulturallians & the Swedish Arts Council