Bildbank

Välkommen till SJPA:s bildbank. Här samlar vi bilder från våra olika event. Varje mapp innehåller bilder från ett event. Mapparnas namn följer mallen <YYYYMM>-<EVENT><ARTIST>–<FOTOGRAF>. Det går bra att spara och använda bilder från bildbanken. Ange i så fall alltid fotografens namn vid vidare användning.

Kanjosen Akubi på NärCon Sommar 2023. Bild: Sabina Lindström